Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

1. Ogólnie

Henkel respektuje prywatność każdej osoby odwiedzającej naszą stronę internetową. Chcielibyśmy jedynie poinformować, jakie dane Henkel zbiera i w jaki sposób są one przetwarzane. Możecie się Państwo również dowiedzieć, w jaki sposób można sprawdzić prawidłowość tych informacji i spowodować ich usunięcie z systemu Henkla.

Dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone. Dokładamy starań, aby zapewnić przestrzeganie prawa. Zasady te nie mają zastosowania w stosunku do stron powiązanych poprzez tzw. hyperlinki ze stronami Henkla.

2. Gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych

Dane dotyczące konkretnej osoby są gromadzone dla celów przetwarzania i wykorzystania jedynie wówczas, gdy Państwo dobrowolnie zadecydują o wprowadzeniu takich danych lub w wyraźny sposób wydadzą odpowiednią zgodę. W ten sposób Państwo akceptują następujące warunki wykorzystania danych.

Podczas odwiedzania naszej witryny niektóre dane są automatycznie zachowywane na naszych serwerach dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują nazwę Państwa dostawcy dostępu do internetu, a w niektórych przypadkach Państwa adres IP, wersję Państwa oprogramowania przeglądarki, system operacyjny komputera wykorzystywanego do uzyskania dostępu do naszej witryny, witryny, z której Państwo korzystają w celu odwiedzenia naszych stron, witryn, które Państwo odwiedzają podczas przebywania na naszych stronach oraz, w stosownych przypadkach, terminy wyszukiwania, z jakich Państwo korzystali w celu znalezienia naszej witryny. W zależności od okoliczności, takie dane mogą umożliwiać formułowanie wniosków na temat niektórych osób odwiedzających witrynę. Jednakże w tym kontekście nie wykorzystuje się żadnych danych o charakterze osobowym. Takie dane są wykorzystywane wyłącznie po zapewnieniu ich anonimowości. Jeżeli Henkel przekazuje dane do zewnętrznego dostawcy usług, wówczas podejmuje się działania techniczne i organizacyjne gwarantujące, że ich transmisja odbywa się zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych.

Jeżeli Państwo dobrowolnie przekażą nam dane o charakterze osobowym, wówczas nie będziemy ich wykorzystywać, przetwarzać ani przekazywać w sposób niezgodny z przepisami prawa bądź naruszający warunki określone przez Państwa w deklaracji zgody. Ponadto będziemy przekazywać Państwa dane jedynie wówczas, gdy zobowiążą nas do tego nakazy władzy państwowej lub sądowej. Wszelkie zmiany niniejszej informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych będą opublikowane na niniejszej stronie. Fakt ten umożliwia Państwu uzyskanie w dowolnym czasie informacji na temat rodzajów przechowywanych przez nas danych oraz sposobów ich gromadzenia i wykorzystania.

3. Bezpieczeństwo

Henkel będzie przechowywać Wasze dane bezpiecznie i dlatego podejmuje wszelkie środki ostrożności, aby chronić Wasze dane przed ich utratą, nadużyciem lub zmianą. Partnerzy Henkla, którzy maja dostęp do Waszych danych, aby w imieniu Henkla realizować na Waszą rzecz usługi są zobowiązani do poufnego traktowania tych danych i do wykorzystywania ich jedynie zgodnie z przeznaczeniem. W usprawiedliwionych przypadkach może zachodzić konieczność przekazania Waszych danych do innego przedsiębiorstwa powiązanego z Henklem. Jednak także wówczas Państwa dane będą traktowane poufnie.

4. Dzieci

Henkel nie chce zbierać danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia. W razie potrzeby, w stosownym miejscu Henkel wyraźnie zwróci dzieciom uwagę, że nie powinny one wysyłać danych osobowych. Jeżeli mimo wszystko dziecko udostępni nam tego typu dane, prosimy rodziców lub opiekunów, aby nawiązali z nami kontakt pod poniżej podanym adresem (patrz poniżej pkt 7), jeżeli dane te mają być usunięte. Wówczas natychmiast zostaną one usunięte.

5. Polityka „Cookies”

Cookies

6. Web Tracking

Ta strona zbiera i przechowuje dane w celach marketingowych i optymalizacyjnych przy użyciu technologii Webtrekk GmbH. Dane te mogą być wykorzystywane do tworzenia profilu użytkownika. Ustawienia Cookies mogą być zmienione.

Bez wyraźnej zgody użytkownika dane zebrane w technologii Webtrekk nie są używane do identyfikacji osobowej użytkownika strony i nie są łączone one z żadnymi innymi danymi osobistymi użytkownika.

Możesz odmówić gromadzenia danych i przechowywania ich przez Webtrekk klikając na poniższy link:

Nie wyrażam zgody na przechowywanie danych.

Aby wyłączyć śledzenie Webtrekk na tej stronie należy zrezygnować z cookie w sposób określony w Polityce cookies. Wyłączenie to obowiązuje przez okres 5 lat lub do momentu skasowania cookie. Cookie jest ustawiony na domenie, przeglądarce i komputerze. Dlatego, jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową w różnych miejscach lub z różnych przeglądarek, każdorazowo musisz odmówić przechowywania danych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat Web tracking i polityki prywatności naszego operatora kliknij tutaj: Polityka Prywatności Webtrekk

Używając DoubleClick korzystamy z usługi oferowanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, by wyświetlać Ci reklamy dopasowane do Twoich potrzeb. Pliki cookies, które używamy w tym celu korzystamy, nie zawierają żadnych danych osobowych. Twój adres IP zostanie wykorzystany do ich wygenerowania. Pliki cookies DoubleClick wykorzystują numer identyfikacyjny przyporządkowany do Twojej przeglądarki by sprawdzić reklamy pojawiające się na Twoim ekranie i te, które Ci odpowiadają. Pozwala to firmie Google i jej partnerom na wyświetlanie reklam w oparciu o poprzednie wizyty na stronach internetowych Henkla lub innych. Google przesyła informacje zebrane przez pliki cookie Double-Click na serwerze i tam je przechowuje.

Dane są przesyłane do stron trzecich jedynie w ramach statutowych lub umownych zapisów dotyczących przetwarzania danych. Wchodząc na stronę Henkla wyrażasz zgodę na wykorzystanie danych wymienionych powyżej i na ich przetwarzanie w sposób opisany powyżej. Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookies Double-Click przy pomocy ustawień przeglądarki. Jeśli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, ale nie czujesz się komfortowo z wykorzystywaniem plików cookies DoubleClick, kliknij na link (www.google.com/settings/ads/onweb), a następnie ściągnij i zainstaluj wtyczkę do przeglądarki, by zdezaktywować usługi DoubleClick oferowane przez Google.

7. Osoba odpowiedzialna za ochronę danych

Jeżeli zostały udostępnione dane osobowe i życzycie sobie Państwo usunięcia względnie zmiany tych danych, prosimy o wysłanie e-maila lub pisma do Data Protection Officer:

Henkel Polska sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
dpo.pl@henkel.com

Prosimy również tą drogą kontaktować się z nami, jeżeli chcecie Państwo wiedzieć, czy i jakie informacje na Wasz temat zebraliśmy. Dołożymy starań, aby spełnić Państwa oczekiwania.

8. Rejestr zbiorów danych osobowych

Zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych (UODOS) Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych prowadzi jawny rejestr zbiorów danych osobowych. W rejestrze tym zostały zarejestrowane zbiory danych osobowych prowadzonych przez Henkel Polska.

9. Cel gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystania danych:

a) Marketing bezpośredni produktów; wydawanie nagród rzeczowych uczestnikom akcji marketingowych pod warunkiem spełnienia warunków opisanych w regulaminie akcji marketingowej, cele archiwalne, udostępnianie danych Centrali Henkel;
b) realizacja obowiązków nałożonych. przepisami prawa poprzez zbieranie informacji o niepożądanych działaniach, pomoc konsumentom używającym produkty, poradnictwo, udzielanie konsumentom używającym produkty informacji w zakresie ich właściwości i stosowania, rozpatrywanie roszczeń, skarg i reklamacji, przekazywanie danych osobowych do Centrali Henkel w celu prowadzenia ewidencji powstałych reklamacji;
c) realizacja obowiązków nałożonych przepisami prawa, prowadzenie korespondencji z konsumentami, przekazywanie bezpłatnych próbek towarów konsumentom, pomoc konsumentom używającym produkty, poradnictwo, udzielanie konsumentom używającym produkty informacji w zakresie ich właściwości i stosowania, rozpatrywanie reklamacji, udostępnianie danych osobowych do Centrali Spółki w celu ewidencjonowania rozpatrywanych reklamacji.

10. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą zostać przekazane:

organy państwowe, w przypadku istnienia odpowiednich przepisów prawnych, usługodawcy, spółki powiązane oraz działy wewnętrzne Henkel Polska w związku z wypełnianiem celów określonych w pkt 8.

11. Korzystanie z wtyczek Social Media

Wtyczki ("plug-ins") portali społecznościowych takich jak facebook.com i Twitter mogą znajdować się na naszych stronach. Związane z nimi usługi dostarczane są odpowiednio przez firmy Facebook Inc. i Twitter Inc. ("Operator").

Facebook obsługiwany jest przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Aby zobaczyć wtyczki Facebook przejdź do: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Twitter obsługiwany jest Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Aby zobaczyć wtyczki Twittera przejdź do: https://twitter.com/about/resources/buttons

Aby zwiększyć ochronę Twoich danych podczas odwiedzania naszych stron internetowych wtyczki działają na zasadzie „2-click buttons”. Ta forma integracji zapewnia, że podczas uzyskiwania dostępu do witryny z poziomu naszej strony zawierającej takie wtyczki, nie następuje automatyczne podłączenie do serwerów dostawców. Tylko jeśli wtyczki zostaną włączone i zostanie wydana zgoda na przekazywanie danych, przeglądarka będzie tworzyć bezpośrednie połączenie z serwerami dostawców. Zawartości poszczególnych wtyczek są następnie transmitowane przez dostawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki, a następnie wyświetlane na ekranie.

Wtyczka przekazuje dostawcy informację o tym, do których z naszych stron internetowych miałeś dostęp. Jeśli podczas oglądania naszej strony, użytkownik jest zalogowany do swojego konta na Facebooku lub Twitterze, dostawca jest w stanie łączyć Twoje zainteresowania, czyli informacje do których miałeś dostęp przypisuje do zalogowanego konta użytkownika. Informacja o korzystaniu z dowolnej funkcji (np. klikając przycisk "Lubię to" czy pozostawienie komentarza) również zostanie przekazana przez przeglądarkę bezpośrednio do dostawcy.

Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook lub Twitter i na temat ochrony prywatności można znaleźć na poniższych stronach:

Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Twitter: https://twitter.com/privacy

Aby uniknąć odnotowania wizyty na wybranym koncie użytkownika przez Facebook lub Twitter na naszej stronie internetowej musisz wylogować się ze swojego konta przed rozpoczęciem przeglądania naszych stron internetowych.