DODAJ ZDJĘCIE
I POKAŻ SWÓJ MĘSKI STYL

SKORZYSTAJ Z PONIŻSZEGO FORMULARZA
LUB
UMIEŚĆ ZDJĘCIE NA SWOIM PROFILU NA INSTAGRAMIE OZNACZAJĄC JE HASZTAGIEM #MOJMESKISTYL
Administratorem Twoich danych osobowych jest Henkel Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa. Dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu "Pokaż swój styl". W celu realizacji obowiązków prawnych związanych z wydawaniem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji administratorem Twoich danych osobowych jest Albedo Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Góralska 2, 60-623 Poznań.
Przetwarzanie Twoich danych odbywa się na tej podstawie, że jest to niezbędne dla wykonania zobowiązań organizatora wynikających z przeprowadzania konkursu, a także dla wypełnienia obowiązków ciążących na organizatorze na mocy przepisów prawa
Więcej informacji o regułach przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu znajdziesz w pkt 6 regulaminu konkursu.